Pieniądz plastikowy

Pieniądz plastikowy

Jednym z najbardziej powszechnych form pieniądza jest obecnie pieniądz plastikowy. Mianem tym określa się kartę debetową, płatniczą oraz kredytową. Karty te wydawane są przez każdy bank, na prośbę posiadacza rachunku bankowego. W ten sposób właściciel karty może dokonywać płatności bezgotówkowej. Każda taka operacja obciąża rachunek posiadacza i jego zawartość.

Pieniądz plastikowy posiada różne zabezpieczenia, dzięki którym ogranicza się dostęp przez osoby nieupoważnione. Jednym z takich zabezpieczeń jest indywidualny kod PIN, który należy wprowadzić podczas dokonywania płatności bezgotówkowej. PIN jest również niezbędny w przypadku wypłaty gotówki z bankomatu. Jest to kolejna zaleta plastikowego pieniądza, bowiem w każdej chwili można uzyskać dostęp do gotówki.

Dodatkowym zabezpieczeniem kart płatniczych jest możliwość ustalenia dziennego limitu dokonywanych transakcji. W ten sposób niemożliwe jest przekroczenie odpowiedniego progu. Jeżeli właściciel zauważy, że karta została skradziona lub zagubiona, ma możliwość zastrzeżenia jej. Wówczas żadna operacja nie jest wykonywana.

Dzięki kartom płatniczym istnieje możliwość dokonywania płatności w walucie obcej. W takiej sytuacji następuje przewalutowanie, zgodnie z aktualnym kursem. Warto jednak pamiętać, że niektóre funkcje kart płatniczych są dodatkowo płatne.

choroby.sezon.net.pl

Wymiana dóbr w zamierzchłych czasach

Wymiana dóbr w zamierzchłych czasach
sprzątanie biur

W czasie gdy pieniądz jeszcze nie był znany, wymiana handlowa przebiegała nieco inaczej niż obecnie. Kupcy spotykali się na targowiskach, gdzie mieli okazję do wymiany oferowanych przez siebie dóbr. Ceny zależały wyłącznie od umiejętności negocjacyjnych handlujących ze sobą ludzi. Handel wymienny pomimo wielu swoich zalet posiadał jedną, niezwykle istotną wadę. Nie był wygodny! Kupcy chcąc dokonać dużej transakcji musieli zabierać z sobą cały towar, koszty transportu były z tego powodu wysokie. Ponadto porównywanie cen poszczególnych sprzedawców nie było łatwe, ponieważ nie istniała wówczas jakakolwiek waluta.

Dopiero w późniejszym czasie został wynaleziony pieniądz. Niewątpliwie ułatwił on dokonywanie wymiany handlowej, a także pozwolił na określenie pierwszych cen w stosunku do złota. To właśnie złoto stanowiło pierwowzór środka płatniczego. Dlaczego wybrano złoto? Trudno określić, ponieważ z łatwością znajdziemy inny krusze

, który będzie piękniejszy, bardziej wytrzymały lub kosztowny.

Jaka była główna zaleta złotych monet? Umożliwiły one łatwy transport posiadanych dóbr, a także stanowiły uniwersalny środek płatniczy. Tradycyjna wymiana handlowa funkcjonowała i funkcjonuje nadal, ale stanowi zaledwie ułamek transakcji dokonywanych ówcześnie przy użyciu złota. Rozwój techniki spowodował kolejne zmiany środków płatniczych.