Zalety pieniądza

Zalety pieniądza

Wprowadzenia do obiegu pieniądza wyeliminowało wiele dotychczasowych problemów. Przede wszystkim nie występowała już niepodzielność towaru czy różne potrzeby kupców. Dzięki pieniądzom mogło za każdym razem dojść do wymiany. Ponadto rynek oparty na jednostkach pieniężnych umożliwił konsumentom porównywanie cen poszczególnych dóbr. Jest to korzystne również dla sprzedawców, ponieważ w ten sposób mogą określić wartość produktu w stosunku do kosztów jego wytworzenia. Na tej podstawie powstaje bilans zysków i strat, który jest głównym czynnikiem każdego, współczesnego przedsiębiorstwa.

W jaki sposób sprzedawane było złoto? Sprzedaż większości towarów odbywała się na podstawie ciężaru. Ta sama reguła dotyczy złota. Ma to jeszcze jedną zaletę: jednorodność tego metalu szlachetnego. Bez względu na długość i szerokość geograficzną, uncja złota jest tyle samo warta.

Wszystkie jednostki pieniężne opierały się na złocie lub srebrze. Dla przykładu: pierwotna postać amerykańskiego dolara stanowiła uncja srebra, która miała postać monety. Podobną postać miały inne jednostki pieniężne, takie jak franki czy marki. Złoto miało wówczas różną formę, zarówno sztabek, brył czy nawet wyspecjalizowanych przyrządów. Nie był istotny kształt złota, ale jego ciężar.

Historia waluty europejskiej

Historia waluty europejskiej
www.podatki-taxfinance.pl

Euro stanowi prawny środek płatniczy, którym posługuje się większość krajów, należących do Unii Europejskiej. Ponadto waluta ta obowiązuje także w innych krajach, które nie zaliczają się do UE. Jest to m.in. San Marino czy Andora. Euro zastąpiło poprzednio stosowaną walutę krajową. Warto nadmienić, że państwa, w których obowiązuje ta waluta nazywane są także Eurolandem.

Pierwsze zamiary odnośnie powstania wspólnej waluty europejskiej powstały w latach 60. XX wieku. Wówczas pomysł ten nie został wdrożony. W kolejnym dziesięcioleciu powstał plan, dzięki któremu wspólna waluta miała być wprowadzona. Pod koniec lat 70. XX wieku utworzono Europejski System Walutowy.

Przełomowym krokiem był Traktat o Unii Europejskiej. Znany jest on także pod nazwą Traktatu z Maastricht. Wówczas powołano Unię Gospodarczą i Walutową. Zadecydowano również konieczność wprowadzenia wspólnej waluty w krajach należących do UGiW. Europejska waluta początkowo nosiła nazwę ECU. Nazwa euro została wprowadzona w 1995 roku. Uzasadnieniem była prostota nazwy oraz identyczną pisownię w każdym języku Unii Europejskiej. Jako symbol Euro przyjęto grecką literę epsilion, która przecięta jest dwiema liniami. Przebiegają one równolegle względem siebie.