Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Powszechny Zakład Ubezpieczeń
www.pharos.pl/outsourcing-abi/

Jedną z najpopularniejszych i najstarszych firm ubezpieczeniowych w Polsce jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń. Jest to także spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem spółki jest Skarb Państwa. Posiada on nieco ponad 35 procent akcji. Obecnie prezesem PZU jest Andrzej Klesyk. Grupę tworzy kilkanaście spółek, w tym także spółki zagraniczne.

Są to między innymi Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie, PZU Pomoc, PZU Tower oraz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Jeśli chodzi o prywatyzację PZU to decyzję w tej sprawie podjęto w 1988 roku. Wówczas wybrano również doradcę strategicznego. Był to bank ABN Amro. Umowę podpisano w 1999 roku. Rząd sprzedał wówczas 20 procent akcji portugalskiemu konsorcjum.

Oprócz tego 10 procent akcji sprzedano także bankowi Millenium. Warto wiedzieć, że w umowie prywatyzacyjnej zawarto informację o tym, że Skarb Państwa zobowiązuje się do tego, aby sprzedać jeszcze dodatkowo 21 procent akcji. Nie zostało to zrealizowane. Stało się to przyczyną konfliktu. W późniejszym okresie sprzedano 10 procent akcji. Powołano do tego specjalną komisję.

Ta uznała, że prywatyzacja jest nieważna. Problem udało się rozwiązać dopiero w 2009 roku. Wówczas holenderska spółka sprzedała większość akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Akcje otrzymało wówczas 250 tysięcy inwestorów. Odbyło się to w ramach Akcjonariatu Obywatelskiego. Większość inwestorów stanowią akcjonariusze z Polski.

.