Wymiana i barter

Wymiana i barter

Powstanie pieniądze w formie takiej, jaką znamy dzisiaj, poprzedzone było wymianą między ludźmi. Dawniej, jeśli np. piekarz chciał posiadać nową parę butów, mógł iść do szewca z propozycją wymiany. Na wymianie, chociaż w nieco innej formie, opiera się współczesna gospodarka. Na czym polega wymiana?

Termin ten można opisać jako umowa między dwoma osobami, której podstawą są produkty lub usługi. Można przypuszczać, że taka wymiana jest korzystna dla tych dwóch stron. Do wymiany najczęściej dochodzi ze względu na dużą różnorodność produktów. Ze względu na różne uzdolnienia i specjalizacje człowieka, powstają różne towary, na które panuje zapotrzebowanie. Wymiana stawała się koniecznością, niejednokrotnie warunkowała także przeżycie.

Początkowo wymiana odbywała się w sposób bezpośredni. Bezpośrednia wymiana określana jest jako barter. Jednakże system ten nie był wystarczająco korzystny ani efektywny. Największe problemy występowały w przypadku niepodzielności danego towaru. Kolejnym utrudnieniem było znalezienie osoby, która akurat potrzebuje wymienić się na dany towar. Często pojawiały się różne potrzeby. Dla przykładu: jeśli pierwsza osoba posiadała chleb na wymianę, a druga takiego towaru potrzebuje, ale nie ma interesującego produktu dla osoby pierwszej, wówczas do wymiany nie dochodziło. Z tego powodu starano się wymyślić bardziej efektywne sposoby wymiany.

recycling.edu.pl

Jak powstały monety?

Jak powstały monety?

Ze względu na swoje właściwości, metale szybko zaczęły być doceniane jako środek płatniczy. Przełożyła się na to m.in. ich trwałość. Metale można ponadto z łatwością dzielić na mniejsze części, przez co ich transport nawet na większe odległości, nie stanowi wyzwania. Pierwszy środek płatniczy stanowiły fragmenty żelaza bądź miedzi. Dopiero później zaczęto wykorzystywać metale szlachetne.

Kupujący chcąc nabyć dany przedmiot, musiał wynegocjować ze sprzedawcą ilość należnego metalu. Ten środek płatniczy był powszechnie wykorzystywany m.in. w Egipcie. Niekiedy z danego metalu tworzono poszczególne przedmioty, za pośrednictwem których również można było dokonać zakupu. Często dla sprzedawcy nie miało bowiem znaczenia czy otrzyma sam metal, czy przedmiot z niego wykonany. Pod uwagę brana była waga metalu.

Mimo, że metoda ta była efektywniejsza, w porównaniu z handlem wymiennym, nie obyło się bez wad. Dokuczliwe było to w szczególności dla sprzedawcy, który za każdym razem musiał pamiętać o odpowiedniej wadze. Ponadto odbywały się, niejednokrotnie długotrwałe, czynności odważania metalu. Z czasem wymyślono, żeby na metalach widniały pieczęcie poszczególnych kupców. Dzięki temu można było uniknąć podejrzeń odnośnie wagi metalu bądź potencjalnego jego zafałszowania. Przyjmuje się, że monety powstały w VII w p.n.e.