Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Jedną z najpopularniejszych i najstarszych firm ubezpieczeniowych w Polsce jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń. Jest to także spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym