Czym jest WIG?

Czym jest WIG?

Z pewnością każdy z nas choć raz spotkał się z pojęciem WIG, które jest skrótem od nazwy: Warszawski Indeks Giełdowy. Obecnie jest to najdłużej notowany indeks giełdowy, jeśli weźmiemy pod uwagę notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W jego zakres wchodzą najlepsze akcje spółek, które cieszą się mniejszym lub większym zainteresowaniem wśród potencjalnych nabywców. Należy tutaj zaznaczyć, że nie wszystkie spółki mogą być notowane na wspomnianym indeksie. Znamienne jest, aby dana spółka spełniała określone kryteria, które odnoszą się do wielu kwestii. Przede wszystkim bardzo ważne jest kryterium dotyczące wysokości procentu oraz aktualnej wartości danej akcji w kontekście tak zwanego wolnego obrotu. Należy tutaj zaznaczyć, że istotny jest zarówno obrót krajowy, jak i zagraniczny.

Konkretny skład WIG-u nie jest stały, ponieważ liczb spółek jest wartością zmienną. Jeśli ktoś chciałby nieco bliżej zapoznać się z tą tematyką, powinien poszukać aktualnych informacji na ten temat w Internecie. To właśnie tutaj można znaleźć bieżący wykaz spółek, które wchodzą w skład Warszawskiego Indeksu Giełdowego Istotne są także aktualne wartości WIG, które stale się zmieniają. Maklerzy giełdowy doskonale zdają sobie z tego sprawę, jak ważne jest, aby śledzić je na bieżąco. Osoby zainteresowane aktywnością giełdową koniecznie powinny nieco bliżej przyjrzeć się tej kwestii. Zanim bowiem zdecydujemy się na nabycie konkretnych akcji, należy zwrócić uwagę na ich specyfikę..

kapital.powerboat.com.pl